Coaching sistemic

Coaching sistemic (privat)

Coaching-ul sistemic pentru persoane fizice este o abordare personalizată a dezvoltării personale. Acesta pune accentul pe importanța obiectivelor individuale în contextul social. Promovează autoreflecția, crește gradul de conștientizare a punctelor forte și a provocărilor personale și oferă strategii pentru a depăși obstacolele. Coachul lucrează îndeaproape cu clientul pentru a dezvolta o viziune mai clară asupra viitorului, pentru a crea strategii de atingere a obiectivelor și pentru a consolida încrederea în sine.

Coachingul sistemic încurajează luarea în considerare a interacțiunilor dintre alegerile personale și sistemele sociale, cum ar fi familia și comunitatea. Scopul este de a crea o viață mai împlinită și mai satisfăcătoare prin scoaterea la iveală a ceea ce este mai bun în sine, menținând în același timp relații sociale sănătoase.

Coaching sistemic (comercial)

Coaching-ul sistemic pentru companii și întreprinderi este o abordare strategică pentru creșterea eficienței organizaționale și promovarea unui mediu de lucru sănătos.

Acesta pune accentul pe luarea în considerare a sistemelor sociale din cadrul organizației. Coachii lucrează îndeaproape cu liderii și echipele pentru a promova comunicarea colaborativă, conducerea eficientă și rezolvarea conflictelor.

Acest lucru consolidează munca în echipă, optimizează procesele de lucru și contribuie la atingerea obiectivelor organizaționale. Coachingul sistemic ajută organizațiile să răspundă mai flexibil la schimbare și să asigure o dezvoltare durabilă, luând în considerare interacțiunile dintre nevoile individuale și cele organizaționale.